Candidate/Employer Login
By signing in you agree to the T&C's
Click here to register Forgotten password?
         

Industry News


 • 4/5/2024 10:30:12 AM
  Ukusiza Intsha ngolwazi Lomsebenzi

  Njengoba sifunda noma siphila, siyazi ukuthi ukuthola imisebenzi kubalulekile kakhulu. Kodwa-ke, ezweni lethu, abantu abaningi abanalo ulwazi lokuthola imisebenzi. Okwenza kuthathe isikhathi eside kakhulu kubantu abasha abadinga ulwazi ngezindlela ezehlukene zokuthola umsebenzi.

   

  Lokhu kungenzeka ngenxa yokuthi izwe lethu, kufanele kube khona elikwenzayo ngalesi simo. Futhi izinhlangano ezifanele zenze lokhu zibhekana nezinkinga ezithile ngokwakhiwa kwazo, ngoba kungenzeka kube khona abasebenzi abaningi abathintekayo abangaphumeleli.

   

  Ukuthola imisebenzi kubalulekile kakhulu kubantu abasha. Okokuqala, ukukhetha izinkampani ezifanele zokuthola imisebenzi kungaba khona ukunciphisa abasebenzi abasha. Kodwa-ke, njengoba kwenzeka ezinyangeni zonke, kuyahluphekela okuphansi kakhulu.

   

  Njengoba uHulumeni wethu uthanda ukukhulisa izwe lethu kuyoba yinto enhle kakhulu uma kuzoba kungenzeka ukuthi abasebenzi abaningi abakhona babe nezinto ezincane ezithintekile.

   

  Kubalulekile kakhulu ukuthi izinkampani zaseNingizimu Afrika zisebenzise izinhlangano zezindawo zethu. Lokhu kuzokwenza kube nokunye okuhle kakhulu kubantu abasha. Kukhona izinhlangano ezifanele zibe namathuba angaphezu kwalokho ukuthola abasebenzi abathintekayo kanye nezinqubomgomo ezifanele.

   

  Njengoba sikhuluma, okusalungiswa kakhulu ukuthi izinkampani zaseNingizimu Afrika zisebenzise izinhlangano zezindawo zethu. Lokhu kuzoba namathuba amaningi kubaphathi bezinkampani kanye nabasebenzi. Sibonge kakhulu uma abantu bayekela izinkampani ukuthi zisebenzise izinhlangano ezifanele, kanye nabantu bakwazi ukuziqhenya ezinye izinhlangano ezifanele. Lokhu kuzoba injabulo ekuboniseni okuhle kwezwe lonke.

   

  Reference ChatGPT


Terms & Conditions  |  Privacy Policy  |  Basic Conditions Of Employment Act (Download PDF) |  Popi |  User Terms
© 2024 Total Recruitment Solutions All Rights Reserved